Ultima modificare: 12 August 2020.
 

Folder Hotărârile autorității deliberative

Documents

Select Toggle Title Date
pdf HCL nr 29 2020 privind instituirea unor masuri fiscal si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 03 2020, datorate bug loc ( pdf, 6.94 MB ) (2 downloads) New
pdf H C L nr 28 2020 aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local in satele Bulboaca si Deleni, com Deleni, jud Vaslui ( pdf, 2.88 MB ) (1 download) New
pdf HCL nr 27 2020 privind tectificarea bugetului local al comunei Deleni, judetul Vaslui pe anul 2020 ( pdf, 1.11 MB ) (1 download) New
pdf HCL nr 26 2020 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trin II 2020 ( pdf, 3.78 MB ) (1 download) New
pdf HCL 23 2020 ( pdf, 676 KB ) (48 downloads)
pdf HCL 22 2020 Rectificare buget ( pdf )
pdf HCL 22 2020 Rectificare buget ( pdf, 2.56 MB ) (38 downloads)
pdf HCL nr 19 2020 privind rectificarea I a bugetului local al comunei Deleni, judetul Vaslui ( pdf, 2.69 MB ) (47 downloads)
pdf HCL nr 18 2020 privind aprobarea sumei de 430 308 lei pentru continuarea lucrarilor Extindere conducte de distributie gaze naturale ( pdf, 990 KB ) (37 downloads)
pdf HCL nr 17 2020 privindaprobarea indicatorilor tehnico economic actualizati si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii Modernizare strazi in satele Zizinca si ( pdf, 976 KB ) (29 downloads)
pdf HCL nr 16 2020 privind aprobarea sumei de 319 142,60 lei pentru executarea lucrarilor de intretinere si amenajare drumuri satesti in comuna Deleni, judetul Vaslui ( pdf, 661 KB ) (28 downloads)
pdf HCL nr 15 2020 privind acordarea de sprijin financiar unitatilor de cult Parohia Deleni I si Parohia Deleni II, din comuna Deleni, judetul Vaslui ( pdf, 4.35 MB ) (33 downloads)
pdf HCL nr 14 2020 privind aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale Cod SMI 126924 ( pdf, 4.37 MB ) (21 downloads)
pdf HCL nr 13 2020 privind scoaterea din evidenta fiscala curenta a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate si trecerea lor in evidenta fiscala separata ( pdf, 542 KB ) (19 downloads)
pdf HCL nr 12 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Deleni, judetul Vaslui, pentru Trim I 2020 ( pdf, 3.12 MB ) (23 downloads)
pdf HCL nr 11 2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii ( pdf, 7.05 MB ) (19 downloads)
pdf Hotararea nr 10 din 04 03 2020 ( pdf, 1.12 MB ) (80 downloads)
pdf Hotararea nr 9 2020 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie aprilie 2020 ( pdf, 489 KB ) (36 downloads)
pdf Hotararea nr 8 2020 de utolizare a excedentului din anul 2019 in anul 2020 ( pdf, 638 KB ) (29 downloads)
pdf Hotararea nr 7 2020 de aprobare a bugetului local al comunei Deleni pe anul 2020, a planului de investitii pe anul 2020 si a estimarilor bugetare pe anii 2021 2023 ( pdf, 3.09 MB ) (37 downloads)

Contact

  • sat Deleni, comuna Deleni
    Vaslui, România
  • tel: 0235-345106
    fax: 0235-345170
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Deleni

Asezare, Suprafata:
Deleni este localiatea asezata la intersectia paralelei 46o 37o lat N cu meridianul de 27o 41´ long E.
Componenta a judetului Vaslui, comuna Deleni se situeaza in spatiul sud-vestic al resedintei de judet, la o distanta de numai 13 km.

Citeste mai departe...

Scroll to top